Wszystkie odcinki poprzedniej serii


Czy Bóg istnieje? – Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Czy istnienie Boga kłóci się z nauką?
0:45 – Czy komuś zależy na tym, aby ludzie nie wierzyli w Boga?
4:26 – Nie wynika z tego, że Bóg jest okrutny, skoro ukrywa się, a każe w siebie wierzyć?
5:39 – Czy istnienie Boga da się udowodnić?
8:01 – Jakie są więc argumenty za istnieniem Boga?


Kim jest Jezus z Nazaretu? – Paweł Głowacki

0:03 – Czy Jezus z Nazaretu istniał naprawdę?
4:41 – Kim jest Jezus z Nazaretu?


Czy Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii? – Ks. dr Janusz Chyła

0:03 – Czy Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii symbolicznie czy naprawdę?
2:33 – Dlaczego Eucharystia nie zmienia się w widoczny sposób?
4:46 – Kto może sprawować Eucharystię?
6:07 – Na czym polega adoracja Najświętszego Sakramentu?
8:50 – Kiedy można przystępować do Eucharystii?
10:21 – Czym jest cud eucharystyczny?
12:29 – Jaki jest cel cudów eucharystycznych?


Kto napisał Pismo święte? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03 – Czy możemy mówić o autorze Pisma świętego?
3:30 – Jak czytać Pismo święte?
11:22 – Skąd wiemy, że tekst Pisma świętego nie został zmieniony przez te dwa tysiące lat?
14:17 – Czy Kościół ukrywa przed nami jakieś księgi?


Jak rozpoznać powołanie? – Ks. dr Tomasz Huzarek

0:03 – Czym jest powołanie?
0:50 – Jak rozeznać powołanie?
4:24 – Czy powołanie wybiera się tylko jeden raz?
6:14 – Czy jest jakieś wspólne powołanie?


Dlaczego Bóg nie sprawi, aby wszyscy wierzyli? – Bp dr hab. Wiesław Śmigiel

0:03 – Czy wiara to łaska?
3:59 – Dlaczego Bóg nie sprawi, aby wszyscy wierzyli?


Kim jest Ksiądz? – Ks. Piotr Pawlukiewicz

0:03 – Kim jest ksiądz?
2:21 – Kto zostaje księdzem?
6:00 – Jak możemy pomóc?


Czy nasza religia jest tą właściwą? Kto zostanie zbawiony? – Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński

0:03 – Czy nasza religia jest tą właściwą?
6:40 – Kto zostanie zbawiony?


Czym jest ewangelizacja? – O. Tomasz Nowak OP

0:03 – Czym jest ewangelizacja?
4:51 – Czym różni się ewangelizacja od chrystianizacji?


Czy istnieje „rozwód kościelny”? – Ks. dr Przemysław Góra

0:03 – Czy małżeństwo jest konieczne do miłości?
1:46 – Dlaczego czystość przedmałżeńska ma znaczenie?
4:46 – Czy istnieje „rozwód kościelny”?


Czy Msza św. zawsze wyglądała tak samo? – Ks. dr Waldemar Bartocha

0:03 – Z jakich części składa się Msza święta?
3:27 – Czy Msza św. zawsze wyglądała tak samo?
8:05 – Dlaczego tak ciężko jest nam skupić się podczas Mszy św.?


Dlaczego mamy mówić o naszych grzechach księdzu? – Ks. dr Wojciech Błaszczyk

0:03 – Dlaczego mamy mówić o naszych grzechach księdzu?
4:34 – Skoro Bóg jest miłosierny, dlaczego nie wybaczy nam wszystkiego od razu?
6:55 – Dlaczego powinno się spowiadać regularnie?


Skoro Bóg jest Wszechwiedzący, dlaczego mamy Mu cokolwiek mówić? -S. Bogusława Wawrzyńczak CSCIJ

0:03 – Skoro Bóg jest Wszechwiedzący, dlaczego mamy Mu cokolwiek mówić?
1:25 – Dlaczego Bóg nie daje nam wszystkiego, o co prosimy, skoro jest Wszechmogący?
4:01 – Ile powinna trwać modlitwa?


Jaki mamy wpływ na zbawienie siebie i innych? – Ks. dr Jacek Kacprzak

0:03 – Czy Odkupienie nie mogło wyglądać inaczej?
6:36 – Czym różni się Odkupienie od Zbawienia?
10:40 – Jaki mamy wpływ na zbawienie siebie i innych?


Czy Chrzest jest konieczny do zbawienia? – Ks. dr Sławomir Sosnowski

0:03 – Skoro Bóg nas stworzył, dlaczego mamy być ochrzczeni, aby stać się Jego dziećmi?
2:43 – Czy Chrzest jest konieczny do zbawienia?
5:05 – Dlaczego o Chrzcie decydują rodzice dziecka?


Co traci się bez Bierzmowania? – Ks. Paweł Bogusz

0:03 – Czy Bierzmowanie nie jest tylko symbolicznym rytuałem?
3:11 – Co traci się bez Bierzmowania?
7:54 – Kto może udzielać Sakramentu Bierzmowania?


Czy Namaszczenie Chorych jest ostatnim Sakramentem? – Ks. Juliusz Lasoń

0:03 – Czy Namaszczenie Chorych jest ostatnim Sakramentem?
2:43 – Jak wygląda Sakrament Namaszczenia Chorych?
4:56 – Czy celem Sakramentu Namaszczenia Chorych jest uzdrowienie?