Pismo święte

Jak powstało Pismo święte? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Kto jest autorem Pisma świętego?
2:20​ – Jak powstało Pismo święte?
4:21​ – Jak dzieli się Pismo święte?

Kto zatwierdził Księgi Pisma świętego? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Kto zatwierdził Księgi Pisma świętego?
6:07​ – Jak czytać Pismo święte?


Czy biblijny opis stworzenia świata jest prawdziwy? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy biblijny opis stworzenia świata odpowiada prawdzie historycznej?
4:29​ – Dlaczego w Piśmie świętym mamy dwa opowiadania o powstaniu świata?

Czym człowiek różni się od zwierząt? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czym człowiek różni się od zwierząt?
1:10​ – Co oznacza, że Bóg stworzył człowieka „na obraz Boży”?
3:21​ – Dlaczego Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, a nie tylko jedną płeć?

Dlaczego człowiek został wyrzucony z raju? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Dlaczego człowiek został wyrzucony z raju?
7:04​ – Dlaczego Pan Jezus jest nazywany Nowym Adamem?

Czy Mojżesz jest autorem Pięcioksięgu? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy Mojżesz jest autorem Pięcioksięgu?
5:25​ – Dlaczego powstał Pięcioksiąg?

Kim byli prorocy? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Kim byli prorocy?
8:34​ – Czy prorocy zapowiadali przyjście Pana Jezusa?

Czy Jonasz istniał naprawdę? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy Jonasz istniał naprawdę?
2:17​ – Czego uczy nas ta historia?

Skoro mamy cztery Ewangelie, która jest prawdziwa? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Skoro mamy cztery Ewangelie, która jest prawdziwa?
2:02 – Dlaczego Kościół nie zredagował jednej Ewangelii?
3:45 – Kiedy Ewangelie zostały spisane?
5:43 – Skąd wzięła się kolejność Ewangelii w Piśmie świętym?

Kim był Mateusz, zanim został powołany? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Kim był Mateusz, zanim został powołany przez Pana Jezusa?
1:33 – Do kogo skierowana była Ewangelia według św. Mateusza?
3:32 – W jakim języku była spisana Ewangelia według św. Mateusza?

Dlaczego Ewangelia według św. Marka jest najkrótsza? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Dlaczego Ewangelia według św. Marka jest najkrótsza?
1:30 – Czym Ewangelia według św. Marka różni się od Ewangelii według św. Mateusza?
3:37 – Kto miał duży wpływ na powstanie Ewangelii według św. Marka?

Czy św. Łukasz był lekarzem? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy św. Łukasz był lekarzem?
1:58 – Jaki wpływ na Ewangelię według św. Łukasza miał św. Paweł?
3:18 – Komu Autor poświęcił swoje dzieło?

Kto był umiłowanym uczniem Jezusa? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Kto był umiłowanym uczniem Jezusa?
2:27 – Dlaczego św. Jan nazywa cuda Jezusa znakami?
4:01 – Czy św. Jan też został męczennikiem?

Czy apokryfy są cytowane w Piśmie świętym?

0:03 – Czy apokryfy są cytowane w Piśmie świętym?
2:43 – O czym pisał św. Juda?
4:34 – Kim jest archanioł Michał?

Jezus przynosi pokój czy rozłam? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Pan Jezus przynosi pokój czy rozłam?

Czy Pan Jezus zalecał walkę mieczem? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy Pan Jezus zalecał walkę mieczem?