Pismo święte

Jak powstało Pismo święte? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Kto jest autorem Pisma świętego?
2:20​ – Jak powstało Pismo święte?
4:21​ – Jak dzieli się Pismo święte?

Kto zatwierdził Księgi Pisma świętego? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Kto zatwierdził Księgi Pisma świętego?
6:07​ – Jak czytać Pismo święte?


Czy biblijny opis stworzenia świata jest prawdziwy? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy biblijny opis stworzenia świata odpowiada prawdzie historycznej?
4:29​ – Dlaczego w Piśmie świętym mamy dwa opowiadania o powstaniu świata?

Czym człowiek różni się od zwierząt? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czym człowiek różni się od zwierząt?
1:10​ – Co oznacza, że Bóg stworzył człowieka „na obraz Boży”?
3:21​ – Dlaczego Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, a nie tylko jedną płeć?

Dlaczego człowiek został wyrzucony z raju? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Dlaczego człowiek został wyrzucony z raju?
7:04​ – Dlaczego Pan Jezus jest nazywany Nowym Adamem?

Czy Mojżesz jest autorem Pięcioksięgu? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy Mojżesz jest autorem Pięcioksięgu?
5:25​ – Dlaczego powstał Pięcioksiąg?

Kim byli prorocy? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Kim byli prorocy?
8:34​ – Czy prorocy zapowiadali przyjście Pana Jezusa?

Czy Jonasz istniał naprawdę? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy Jonasz istniał naprawdę?
2:17​ – Czego uczy nas ta historia?