PAN JEZUS

Czy Jezus istniał naprawdę? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czy Jezus istniał naprawdę?
1:04 – Jakie są źródła syryjskie?
2:21 – Jakie są źródła pochodzenia rzymskiego?
4:06 – Jakie znamy źródła żydowskie?

Jak postrzegany jest Pan Jezus poza Kościołem? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Jak Pan Jezus postrzegany jest poza Kościołem?
0:37 – Jak Pan Jezus postrzegany jest przez marksistów?
3:29 – Jak do Pana Jezusa odnosi się tradycja żydowska?
6:21 – Jak Pan Jezus postrzegany jest w islamie?

Jak współcześnie bada się życie Jezusa? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Jak wyglądają współczesne badania nad życiem Jezusa?
0:29 – Jak badania kształtowały się w epoce Oświecenia?
4:30 – Czym charakteryzował się drugi nurt poszukiwania historycznego Jezusa?
5:26 – Jak wygląda obecny nurt badań nad Jezusem?

Dlaczego Jezus umarł na krzyżu? – Ks. Marcin Przywara SAC

0:03 – Dlaczego Jezus umarł na krzyżu?
3:14 – Skoro Bóg jest Wszechmogący, czy nie było innego sposobu na Odkupienie?

Jezus przynosi pokój czy rozłam? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Pan Jezus przynosi pokój czy rozłam?

Czy Pan Jezus zalecał walkę mieczem? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy Pan Jezus zalecał walkę mieczem?

Jaka jest relacja między Bogiem Ojcem a Jezusem? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Jaka jest relacja między Bogiem Ojcem a Panem Jezusem?

Czy Jezus jest Synem Człowieczym? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czy Jezus jest Synem Człowieczym?

Czym jest Królestwo Boże? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czym jest Królestwo Boże?