Bóg

Czy można udowodnić istnienie Boga? – Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Czy można udowodnić istnienie Boga?
3:59 – Skąd możemy wiedzieć, że Bóg wciąż interesuje się światem?

Skąd wiemy, że Bóg chce nam coś przekazać? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czym jest Objawienie?
2:33 – Co Kościół mówi o Objawieniu?
3:48 – Jaka jest koncepcja Objawienia Soboru Watykańskiego II?

Czy można poznać istnienie Boga obserwując przyrodę? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czym jest objawienie naturalne?
2:14 – Czego możemy dowiedzieć się o Bogu obserwując Jego dzieła?
3:59 – Dlaczego samo objawienie naturalne to za mało?

Dlaczego Bóg stworzył świat, w którym występuje zło? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Dlaczego Bóg stworzył świat, w którym występuje zło?
2:16​ – Dlaczego Bóg nie powstrzymuje ludzi od czynienia zła?
4:11​ – Czym jest Opatrzność Boża?

Dlaczego tyle osób nie wierzy w Boga? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Skoro Bóg jest miłosierny, dlaczego nie sprawi, aby każdy wierzył?
3:34​ – Jak można należeć do Kościoła, w którym także dzieje się zło?

Dlaczego Bóg nie wybaczy nam wszystkiego od razu? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Skoro Bóg jest miłosierny, dlaczego nie wybaczy nam wszystkiego od razu?
2:24​ – Dlaczego spowiadać może tylko ksiądz?
4:35​ – Czy nie lepiej zostawić sobie spowiedź na starość?

Jak rozmawiać z Bogiem? – S. dr Monika Juszka RMI

0:03 – Jak rozmawiać z Bogiem?
2:09 – Skoro Bóg jest Wszechwiedzący, po co Mu cokolwiek mówić?
4:13 – Skoro Bóg jest Wszechmogący, dlaczego nie wszystkie prośby są wysłuchiwane?

Czy katolicy wierzą w trzech bogów? – Ks. dr Janusz Chyła

0:03 – Czy katolicy wierzą w trzech bogów?
2:33 – Jakie są relacje pomiędzy Osobami Trójcy Świętej?

Czy możemy w pełni zrozumieć Boga? – Ks. Marcin Przywara SAC

0:03 – Czy możemy w pełni zrozumieć Boga?
4:32 – W jakich kategoriach możemy myśleć o Panu Bogu?

Czy Jezus istniał naprawdę? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czy Jezus istniał naprawdę?
1:04 – Jakie są źródła syryjskie?
2:21 – Jakie są źródła pochodzenia rzymskiego?
4:06 – Jakie znamy źródła żydowskie?

Jak postrzegany jest Pan Jezus poza Kościołem? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Jak Pan Jezus postrzegany jest poza Kościołem?
0:37 – Jak Pan Jezus postrzegany jest przez marksistów?
3:29 – Jak do Pana Jezusa odnosi się tradycja żydowska?
6:21 – Jak Pan Jezus postrzegany jest w islamie?

Jak współcześnie bada się życie Jezusa? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Jak wyglądają współczesne badania nad życiem Jezusa?
0:29 – Jak badania kształtowały się w epoce Oświecenia?
4:30 – Czym charakteryzował się drugi nurt poszukiwania historycznego Jezusa?
5:26 – Jak wygląda obecny nurt badań nad Jezusem?

Dlaczego Jezus umarł na krzyżu? – Ks. Marcin Przywara SAC

0:03 – Dlaczego Jezus umarł na krzyżu?
3:14 – Skoro Bóg jest Wszechmogący, czy nie było innego sposobu na Odkupienie?

Dlaczego Bóg pozostaje w ukryciu? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Dlaczego Bóg pozostaje w ukryciu?

Jaka jest relacja między Bogiem Ojcem a Jezusem? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Jaka jest relacja między Bogiem Ojcem a Panem Jezusem?

Czy Jezus jest Synem Człowieczym? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czy Jezus jest Synem Człowieczym?

Czym jest Królestwo Boże? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czym jest Królestwo Boże?

Czy „Bóg tak chciał”? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy „Bóg tak chciał”?
3:50 – Co powoduje taką błędną interpretację?