Lista odcinków

1. Czy człowiek wymyślił sobie religię? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czy człowiek wymyślił sobie religię?
4:29 – Co wpłynęło na powstanie zjawiska religii?
6:00 – Czy walka dobra ze złem nie jest dość naiwnym pomysłem na tłumaczenie sensu świata?

2. Czy wiara ogranicza naukę? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czy wiara ogranicza postęp naukowy?
1:52 – Skoro wiara odpowiada prawdzie, dlaczego tyle osób nie wierzy?
3:00 – Dlaczego nie wspomina się o Bogu w badaniach naukowych?

3. Skąd wiemy, że Bóg chce nam coś przekazać? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czym jest Objawienie?
2:33 – Co Kościół mówi o Objawieniu?
3:48 – Jaka jest koncepcja Objawienia Soboru Watykańskiego II?

4. Jak powstało Pismo święte? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03 – Kto jest autorem Pisma świętego?
2:20 – Jak powstało Pismo święte?
4:21 – Jak dzieli się Pismo święte?

5. Czy można poznać istnienie Boga obserwując przyrodę? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czym jest objawienie naturalne?
2:14 – Czego możemy dowiedzieć się o Bogu obserwując Jego dzieła?
3:59 – Dlaczego samo objawienie naturalne to za mało?

6. Skąd wziął się Kościół? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Skąd wziął się Kościół?
4:13 – Dlaczego Kościół ma taka strukturę?
6:12 – Dlaczego ludzie sami nie mogą odprawiać Mszy?

7. Kto zatwierdził Księgi Pisma świętego? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03 – Kto zatwierdził Księgi Pisma świętego?
6:07 – Jak czytać Pismo święte?

8. Dlaczego nie każdy może mieć objawienie prywatne? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Dlaczego nie każdy może mieć objawienie prywatne?
1:04 – Skoro są objawienia prywatne, czy coś nie zostało jeszcze odpowiednio powiedziane?
4:56 – Czy każdy musi wierzyć w objawienia prywatne?
6:48 – Jak może wyglądać objawienie prywatne?

9. Czy biblijny opis stworzenia świata jest prawdziwy? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy biblijny opis stworzenia świata odpowiada prawdzie historycznej?
4:29​ – Dlaczego w Piśmie świętym mamy dwa opowiadania o powstaniu świata?

10. Czym człowiek różni się od zwierząt? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czym człowiek różni się od zwierząt?
1:10​ – Co oznacza, że Bóg stworzył człowieka „na obraz Boży”?
3:21​ – Dlaczego Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, a nie tylko jedną płeć?

11. Dlaczego człowiek został wyrzucony z raju? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Dlaczego człowiek został wyrzucony z raju?
7:04​ – Dlaczego Pan Jezus jest nazywany Nowym Adamem?

12. Czy każdy jest do czegoś powołany? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03​ – Czym jest powołanie?
1:01​ – Czy każdy jest do czegoś powołany?
2:02​ – Jak rozeznać powołanie?

13. Czy katolik musi być szczęśliwy? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03​ – Czy katolik musi być szczęśliwy?
2:59​ – Czy Bóg żąda od nas jakiejś ofiary?
5:13​ – Skąd mamy wiedzieć, co jest wolą Pana Boga?

14. Czy można ocenić moralnie kapitalizm? – Maciej Gnyszka

0:03​ – Czy można ocenić moralnie kapitalizm?
3:15​ – Dlaczego mówi się, że kapitalizm potrzebuje zwrotu ku wartościom?
5:08​ – W jaki sposób prowadzić biznes po katolicku?

15. Dlaczego Kościół nie może być biedny? – Maciej Gnyszka

0:03​ – Dlaczego Kościół nie może być biedny?
3:24​ – Czy kościół poradziłby sobie bez pieniędzy?
4:39​ – Co jest misją Kościoła?

16. Dlaczego tak ciężko jest nam skupić się podczas Mszy świętej? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03​ – Dlaczego tak ciężko jest nam skupić się podczas Mszy świętej?
2:05​ – Kto ustalił, jak wygląda obecna Msza święta?
5:21​ – Dlaczego trzeba chodzić co tydzień do kościoła?

17. Dlaczego ksiądz nie może mieć żony? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03​ – Dlaczego ksiądz nie może mieć żony?
1:39​ – Skąd się biorą księża?
4:07​ – Czy każdy ksiądz będzie kiedyś biskupem?

18. Czy małżeństwo jest konieczne do miłości? – Ks. dr Michał Siennicki SAC

0:03​ – Czy małżeństwo jest konieczne do miłości?
0:50​ – Czy istnieje „rozwód kościelny”?
2:27​ – Czy obecność księdza przy ślubie jest konieczna?
3:45​ – Czy można mieć kilka ślubów w życiu?

19. Dlaczego Bóg stworzył świat, w którym występuje zło? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Dlaczego Bóg stworzył świat, w którym występuje zło?
2:16​ – Dlaczego Bóg nie powstrzymuje ludzi od czynienia zła?
4:11​ – Czym jest Opatrzność Boża?

20. Dlaczego tyle osób nie wierzy w Boga? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Skoro Bóg jest miłosierny, dlaczego nie sprawi, aby każdy wierzył?
3:34​ – Jak można należeć do Kościoła, w którym także dzieje się zło?

21. Czy Mojżesz jest autorem Pięcioksięgu? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy Mojżesz jest autorem Pięcioksięgu?
5:25​ – Dlaczego powstał Pięcioksiąg?

22. Kim byli prorocy? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Kim byli prorocy?
8:34​ – Czy prorocy zapowiadali przyjście Pana Jezusa?

23. Czy Jonasz istniał naprawdę? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy Jonasz istniał naprawdę?
2:17​ – Czego uczy nas ta historia?

24. Czy trzeba zaktualizować Dekalog? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Czy trzeba zaktualizować Dekalog?
5:20​ – Skoro dekalog jest tak doskonały, dlaczego nie jest prawem w każdym państwie?
7:17​ – Jeśli coś nie jest wymienione w dekalogu, to na pewno nie jest grzechem?

25. Dlaczego Bóg nie wybaczy nam wszystkiego od razu? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Skoro Bóg jest miłosierny, dlaczego nie wybaczy nam wszystkiego od razu?
2:24​ – Dlaczego spowiadać może tylko ksiądz?
4:35​ – Czy nie lepiej zostawić sobie spowiedź na starość?

26. Czy niektórzy nie traktują Maryi jako bóstwo? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy niektórzy nie traktują Maryi jako bóstwo?
3:27 – Co oznacza dogmat „O Bożym Macierzyństwie Maryi”?
5:08 – Kiedy ustanowiono ten dogmat?

27. Czy można udowodnić istnienie Boga? – Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Czy można udowodnić istnienie Boga?
3:59 – Skąd możemy wiedzieć, że Bóg wciąż interesuje się światem?

28. Czym jest dusza? – Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Czym jest dusza?
3:00 – Czy można udowodnić istnienie duszy?
5:24 – Jak dbać o duszę?

29. Czy cuda nie sprzeciwiają się nauce? – Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Co to jest cud?
0:32 – Czy cuda nie sprzeciwiają się nauce?
2:25 – Skoro są cuda, dlaczego wszyscy nie stają się wierzący?

30. Czy Anioł Stróż to nie postać z bajek? – Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Czy Anioł Stróż to nie postać z bajek?
0:54 – Czym różni się Anioł od Archanioła?
1:45 – Jak wygląda opieka Aniołów?
3:12 – Czy istnieją złe anioły?

31. Skąd wiadomo, że coś już jest grzechem? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03 – Skąd wiadomo, że coś już jest grzechem?
1:36 – Jak odróżnić grzech śmiertelny od powszedniego?
3:51 – Jak często należy się spowiadać?

32. Skąd wiemy, że nasza religia jest tą właściwą? – S. dr Monika Juszka RMI

0:03 – Skąd wiemy, że nasza religia jest tą właściwą?
1:53 – Co z innymi religiami, dlaczego nie ma tylko jednej prawdziwej?
4:37 – Czy wyznawcy innych religii będą zbawieni?

33. Dlaczego katolik nie może być rasistą? – S. dr Monika Juszka RMI

0:03 – Dlaczego katolik nie może być rasistą?
0:40 – Czym jest rasizm?
1:22 – Z czego bierze się rasizm?

34. Po co nam sakramenty? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Po co nam sakramenty?
2:07 – Co to są sakramentalia?
4:12 – Kto może przyjmować sakramenty?

35. Skoro Bóg nas stworzył, po co jeszcze chrzest? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Skoro Bóg nas stworzył, po co jeszcze chrzest?
1:26 – Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?
3:16 – Dlaczego o chrzcie decydują rodzice dziecka?

36. Czy bierzmowanie nie jest tylko symbolicznym rytuałem? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Czy bierzmowanie nie jest tylko symbolicznym rytuałem?
1:38 – Kto może udzielać sakramentu bierzmowania?
3:53 – Co traci się bez bierzmowania?

37. Dlaczego Eucharystia nie zmienia się w widoczny sposób? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Dlaczego Eucharystia nie zmienia się w widoczny sposób?
2:29 – Kto może sprawować Eucharystię?
4:17 – Czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu?

38. Czy celem sakramentu namaszczenia chorych jest uzdrowienie? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Czy celem sakramentu namaszczenia chorych jest uzdrowienie?
1:24 – Jak wygląda sakrament namaszczenia chorych?
2:57 – Czy namaszczenie chorych jest ostatnim sakramentem?

39. Skoro mamy cztery Ewangelie, która jest prawdziwa? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Skoro mamy cztery Ewangelie, która jest prawdziwa?
2:02 – Dlaczego Kościół nie zredagował jednej Ewangelii?
3:45 – Kiedy Ewangelie zostały spisane?
5:43 – Skąd wzięła się kolejność Ewangelii w Piśmie świętym?

40. Czy kobiety powinny być poddane mężczyznom? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy według nauki Kościoła kobiety i mężczyźni są sobie równi?
3:57 – Dlaczego kobiety nie mogą zostawać duchownymi?

41. Czy każdy będzie zbawiony? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Czy każdy będzie zbawiony?
1:55 – Gdzie jest niebo i czy w ogóle istnieje?
3:47 – Jak Miłosierny Bóg może pozwolić na istnienie piekła?

42. Dlaczego katolicy powinni „kochać” swoich nieprzyjaciół? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czym jest miłość w rozumieniu katolickim?
1:36 – Dlaczego możemy powiedzieć, że miłość jest postawą?
3:29 – Jak można kochać nieprzyjaciół?

43. Czy apokryfy są cytowane w Piśmie świętym? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy apokryfy są cytowane w Piśmie świętym?
2:43 – O czym pisał św. Juda?
4:34 – Kim jest archanioł Michał?

44. Czy chrześcijaństwo jest ECO? – Dr Stanisław Jaromi OFMConv

0:03 – Czy chrześcijaństwo jest ECO?
3:37 – Co oznacza „czynienie sobie ziemi poddaną”?
5:23 – Dlaczego Kościół nie zaleca wegetarianizmu?

45. Czy naukowiec może być wierzący? – Dr Stanisław Jaromi OFMConv

0:03 – Skąd wziął się stereotyp naukowiec = ateista?
4:45 – Dlaczego ateizm naukowy jest fikcją?
7:54 – Czy wiara może prowadzić człowieka do nauki?

46. Dlaczego co roku obchodzimy te same święta? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Co to jest kalendarz liturgiczny?
1:30 – Jak wygląda rok liturgiczny?
3:29 – Dlaczego co roku obchodzimy te same święta?

47. Dlaczego wiara nie jest uczuciem? – S. dr Monika Juszka RMI

0:03 – Dlaczego wiara nie jest uczuciem?
1:18 – Dlaczego tak wiele osób, sądzi, że wiara jest uczuciem?
3:04 – Jeśli wiara nie jest uczuciem, to dlaczego jest tak zmienna u części osób?
4:51 – W jaki sposób można dbać o swoją wiarę?

48. Czy święta katolickie mają pogańskie podłoże? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Czy święta katolickie mają pogańskie podłoże?
2:27 – Co świętujemy w ciągu roku?
3:47 – Czy Wielkanoc jest ważniejsza od Bożego Narodzenia?

49. Duszpasterstwo to obciach? – Ks. dr Maciej Będziński

0:03 – Duszpasterstwo to obciach?
4:35 – Na czym polegają spotkania duszpasterstwa?

50. Jak rozmawiać z Bogiem? – S. dr Monika Juszka RMI

0:03 – Jak rozmawiać z Bogiem?
2:09 – Skoro Bóg jest Wszechwiedzący, po co Mu cokolwiek mówić?
4:13 – Skoro Bóg jest Wszechmogący, dlaczego nie wszystkie prośby są wysłuchiwane?

51. Jak przeprowadzić rachunek sumienia? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Czy robić rachunek sumienia, jeśli nie mam poczucia winy?
2:34 – Czy chodzi tylko o grzechy?
3:59 – Jak często przeprowadzać rachunek sumienia?

52. Czy robiąc to na co mam ochotę, będę wolny? – Ks. dr Maciej Będziński

0:03 – Czy robiąc to na co mam ochotę, będę wolny?
3:59 – Dlaczego Bóg nas ogranicza?

53. Czym jest prawda? – Ks. dr Tomasz Huzarek

0:03 – Czym jest prawda?
0:34 – Czy twierdzenie, że „każdy ma swoją prawdę” jest prawdziwe?
1:13 – Dlaczego współcześnie tak wiele osób twierdzi, że prawdy nie ma?

54. Dlaczego na kazaniach ciągle mówi się o tym samym? – Ks. Marcin Przywara SAC

0:03 – Dlaczego na kazaniach ciągle mówi się o tym samym?
2:25 – Eutanazja nie pomaga w walce z bólem?

55. Czy katolicy wierzą w trzech bogów? – Ks. dr Janusz Chyła

0:03 – Czy katolicy wierzą w trzech bogów?
2:33 – Jakie są relacje pomiędzy Osobami Trójcy Świętej?

56. Czy możemy w pełni zrozumieć Boga? – Ks. Marcin Przywara SAC

0:03 – Czy możemy w pełni zrozumieć Boga?
4:32 – W jakich kategoriach możemy myśleć o Panu Bogu?

57. Czy w Niebie będzie nudno? – Ks. Marcin Przywara SAC

0:03 – Czy w Niebie będzie nudno?
2:40 – Czy głównym celem piekła jest straszenie nas?
6:36 – Może okazać się, że piekło będzie puste?

58. Jakie znaczenie ma dogmat „O Maryi zawsze Dziewicy”? – Ks. dr Janusz Chyła

0:03 – Jakie znaczenie ma dogmat „O Maryi zawsze Dziewicy”?
3:40 – Czy Maryja jest też naszą Matką?

59. Co oznacza dogmat „O Niepokalanym Poczęciu Maryi”? – Ks. dr Janusz Chyła

0:03 – Co oznacza dogmat „O Niepokalanym Poczęciu Maryi”?
2:32 – Czy Maryja zasłużyła sobie na to, aby być Matką Boga?
3:40 – Czy grzech pierworodny jest aż takim dużym problemem dla człowieka?

60. Jakie konsekwencje ma dogmat „O wniebowzięciu NMP”? – Ks. dr Janusz Chyła

0:03 – Jakie konsekwencje ma dogmat „O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny”?
3:31 – Czy my też będziemy wniebowzięci?

61. Czy misje są jeszcze potrzebne? – Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, misjologia UKSW

0:03 – Czy misje są jeszcze potrzebne?

62. Czym zajmuje się misjonarz? – Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, misjologia UKSW

0:03 – Czym zajmuje się misjonarz?

63. Jak Duch Święty działa na misjach? – Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, misjologia UKSW

0:03 – Jak Duch Święty działa na misjach?

64. Co oznacza synodalność Kościoła? – Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, misjologia UKSW

0:03 – Co oznacza synodalność Kościoła?

65. Czy katecheza może być ciekawa? – Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, misjologia UKSW

0:03 – Czy katecheza może być ciekawa?

66. Skąd wiemy, że ktoś jest święty? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Czym jest świętość?
1:26 – Skąd wiemy, że ktoś jest święty?
2:40 – Czym różni się beatyfikacja od kanonizacji?

67. Czy warto modlić się za osoby zmarłe? – Ks. dr Tomasz Huzarek

0:03 – Skoro ktoś już nie żyje, czy możemy mu pomóc modlitwą?
2:23 – Jaka jest różnica między sądem szczegółowym a Sądem Ostatecznym?

68. Czym jest herezja? – Ks. dr Janusz Chyła

0:03 – Czym jest herezja?
1:24 – Jak kształtowały się herezje?
2:35 – W jaki sposób Kościół zwalczał herezje?

69. Czy Jezus istniał naprawdę? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czy Jezus istniał naprawdę?
1:04 – Jakie są źródła syryjskie?
2:21 – Jakie są źródła pochodzenia rzymskiego?
4:06 – Jakie znamy źródła żydowskie?

70. Jak postrzegany jest Pan Jezus poza Kościołem? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Jak Pan Jezus postrzegany jest poza Kościołem?
0:37 – Jak Pan Jezus postrzegany jest przez marksistów?
3:29 – Jak do Pana Jezusa odnosi się tradycja żydowska?
6:21 – Jak Pan Jezus postrzegany jest w islamie?

71. Jak współcześnie bada się życie Jezusa? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Jak wyglądają współczesne badania nad życiem Jezusa?
0:29 – Jak badania kształtowały się w epoce Oświecenia?
4:30 – Czym charakteryzował się drugi nurt poszukiwania historycznego Jezusa?
5:26 – Jak wygląda obecny nurt badań nad Jezusem?

72. Kim był Mateusz, zanim został powołany? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Kim był Mateusz, zanim został powołany przez Pana Jezusa?
1:33 – Do kogo skierowana była Ewangelia według św. Mateusza?
3:32 – W jakim języku była spisana Ewangelia według św. Mateusza?

73. Dlaczego Ewangelia według św. Marka jest najkrótsza? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Dlaczego Ewangelia według św. Marka jest najkrótsza?
1:30 – Czym Ewangelia według św. Marka różni się od Ewangelii według św. Mateusza?
3:37 – Kto miał duży wpływ na powstanie Ewangelii według św. Marka?

74. Czy św. Łukasz był lekarzem? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy św. Łukasz był lekarzem?
1:58 – Jaki wpływ na Ewangelię według św. Łukasza miał św. Paweł?
3:18 – Komu Autor poświęcił swoje dzieło?

75. Kto był umiłowanym uczniem Jezusa? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Kto był umiłowanym uczniem Jezusa?
2:27 – Dlaczego św. Jan nazywa cuda Jezusa znakami?
4:01 – Czy św. Jan też został męczennikiem?

76. Czy Bóg oczekuje cierpienia? – S. dr Monika Juszka RMI

0:03 – Czy to co przyjemne, jest dobre?
2:31 – Czy Bóg oczekuje naszego cierpienia?

77. Dlaczego pościmy? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Skąd wziął się post?
2:31 – Czym jest post ścisły?
4:36 – Kogo obowiązuje post?

78. Dlaczego Jezus umarł na krzyżu? – Ks. Marcin Przywara SAC

0:03 – Dlaczego Jezus umarł na krzyżu?
3:14 – Skoro Bóg jest Wszechmogący, czy nie było innego sposobu na Odkupienie?

79. Jezus przynosi pokój czy rozłam? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Pan Jezus przynosi pokój czy rozłam?

80. Czy Pan Jezus zalecał walkę mieczem? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy Pan Jezus zalecał walkę mieczem?

81. Czy chrześcijanie są naprawdę prześladowani? – Ks. dr Tomasz Huzarek

0:03 – Czy chrześcijanie są naprawdę prześladowani?
3:37 – Dlaczego sztuka nowoczesna odwołuje się do katolicyzmu?

82. Czy Kościół nie zmieniał Bożej nauki według swoich potrzeb? – Ks. dr Janusz Chyła

0:03 – Czy Kościół nie zmieniał Bożej nauki według swoich potrzeb?
4:53 – Czym jest Sensus Fidei?

83. Co działo się z Apostołami po śmierci Jezusa? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Co działo się z Apostołami po śmierci Pana Jezusa?
1:03 – Czym było Zesłanie Ducha Świętego?
2:44 – Dokąd dotarła Ewangelia niesiona przez Apostołów?

84. Kim był św. Paweł zanim się nawrócił? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Kim był św. Paweł zanim się nawrócił?
2:09 – Gdzie św. Paweł podróżował i nauczał o Panu Jezusie?
4:20 – Dlaczego św. Paweł napisał tyle listów?

85. Dlaczego autor Listu do Hebrajczyków nie jest jasno określony? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Dlaczego autor Listu do Hebrajczyków nie jest jasno określony?
1:33 – Skąd w Liście do Hebrajczyków tyle nawiązań do Starego Testamentu?
2:52 – Kim był Melchizedek?

86. Czy wiara bez uczynków jest martwa? (św. Jakub) – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Kim był św. Jakub?
1:29 – Czy wiara bez uczynków jest martwa?
3:22 – Jak według św. Jakuba wygląda prawdziwa mądrość?

87. Wiara czy uczynki? (św. Paweł) – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Wiara czy uczynki?

88. Kto był pierwszym Papieżem? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Kto był pierwszym Papieżem?
1:28 – Kim są „Starsi”, do których zwraca się w swoim liście św. Piotr?
3:26 – Czy św. Piotr pisze o końcu świata?

89. Czy możemy nie mieć żadnego grzechu? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy możemy w ogóle nie mieć żadnego grzechu?
3:17 – Co jest tematem listów św. Jana?
4:31 – Kogo w liście św. Jana nazywa się „zwodzicielem”?

90. Czy Apokalipsa św. Jana mówi o końcu świata? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy Apokalipsa św. Jana mówi o końcu świata?
3:24 – Czy katolik może być letni?
4:51 – Kim jest „Niewiasta obleczona w słońce”?

91. Jakie są podstawy wiary katolickiej? – Ks. Marcin Przywara SAC

0:03 – Co to znaczy, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi?
2:32 – Jakie są źródła naszej wiary?
5:23 – Czym jest Urząd Nauczycielski Kościoła?

92. Dlaczego Bóg pozostaje w ukryciu? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Dlaczego Bóg pozostaje w ukryciu?

93. Czy każda modlitwa będzie spełniona? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy każda modlitwa będzie spełniona?

94. Czy każdy może błogosławić? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy każdy może błogosławić?

95. Jaka jest relacja między Bogiem Ojcem a Jezusem? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Jaka jest relacja między Bogiem Ojcem a Panem Jezusem?

96. Czy Jezus jest Synem Człowieczym? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czy Jezus jest Synem Człowieczym?

97. Czym jest Królestwo Boże? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czym jest Królestwo Boże?

98. Czy Stary Testament nie jest aktualny? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy Stary Testament nie ma już znaczenia, bo Jezus dał nam Nowy?
1:31 – Dlaczego Bóg był bardziej surowy w Starym Testamencie?
3:48 – W Starym Testamencie było wiele przepisów, skąd wiemy które przestały obowiązywać, a które są aktualne?

99. Czy każde cierpienie ma sens? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy każde cierpienie ma sens?

100. Czy „Bóg tak chciał”? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy „Bóg tak chciał”?
3:50 – Co powoduje taką błędną interpretację?