Lista odcinków

1. Czy człowiek wymyślił sobie religię? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czy człowiek wymyślił sobie religię?
4:29 – Co wpłynęło na powstanie zjawiska religii?
6:00 – Czy walka dobra ze złem nie jest dość naiwnym pomysłem na tłumaczenie sensu świata?

2. Czy wiara ogranicza naukę? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czy wiara ogranicza postęp naukowy?
1:52 – Skoro wiara odpowiada prawdzie, dlaczego tyle osób nie wierzy?
3:00 – Dlaczego nie wspomina się o Bogu w badaniach naukowych?

3. Skąd wiemy, że Bóg chce nam coś przekazać? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czym jest Objawienie?
2:33 – Co Kościół mówi o Objawieniu?
3:48 – Jaka jest koncepcja Objawienia Soboru Watykańskiego II?

4. Jak powstało Pismo święte? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03 – Kto jest autorem Pisma świętego?
2:20 – Jak powstało Pismo święte?
4:21 – Jak dzieli się Pismo święte?

5. Czy można poznać istnienie Boga obserwując przyrodę? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czym jest objawienie naturalne?
2:14 – Czego możemy dowiedzieć się o Bogu obserwując Jego dzieła?
3:59 – Dlaczego samo objawienie naturalne to za mało?

6. Skąd wziął się Kościół? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Skąd wziął się Kościół?
4:13 – Dlaczego Kościół ma taka strukturę?
6:12 – Dlaczego ludzie sami nie mogą odprawiać Mszy?

7. Kto zatwierdził Księgi Pisma świętego? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03 – Kto zatwierdził Księgi Pisma świętego?
6:07 – Jak czytać Pismo święte?

8. Dlaczego nie każdy może mieć objawienie prywatne? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Dlaczego nie każdy może mieć objawienie prywatne?
1:04 – Skoro są objawienia prywatne, czy coś nie zostało jeszcze odpowiednio powiedziane?
4:56 – Czy każdy musi wierzyć w objawienia prywatne?
6:48 – Jak może wyglądać objawienie prywatne?

9. Czy biblijny opis stworzenia świata jest prawdziwy? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy biblijny opis stworzenia świata odpowiada prawdzie historycznej?
4:29​ – Dlaczego w Piśmie świętym mamy dwa opowiadania o powstaniu świata?

10. Czym człowiek różni się od zwierząt? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czym człowiek różni się od zwierząt?
1:10​ – Co oznacza, że Bóg stworzył człowieka „na obraz Boży”?
3:21​ – Dlaczego Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, a nie tylko jedną płeć?

11. Dlaczego człowiek został wyrzucony z raju? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Dlaczego człowiek został wyrzucony z raju?
7:04​ – Dlaczego Pan Jezus jest nazywany Nowym Adamem?

12. Czy każdy jest do czegoś powołany? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03​ – Czym jest powołanie?
1:01​ – Czy każdy jest do czegoś powołany?
2:02​ – Jak rozeznać powołanie?

13. Czy katolik musi być szczęśliwy? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03​ – Czy katolik musi być szczęśliwy?
2:59​ – Czy Bóg żąda od nas jakiejś ofiary?
5:13​ – Skąd mamy wiedzieć, co jest wolą Pana Boga?

14. Czy można ocenić moralnie kapitalizm? – Maciej Gnyszka

0:03​ – Czy można ocenić moralnie kapitalizm?
3:15​ – Dlaczego mówi się, że kapitalizm potrzebuje zwrotu ku wartościom?
5:08​ – W jaki sposób prowadzić biznes po katolicku?

15. Dlaczego Kościół nie może być biedny? – Maciej Gnyszka

0:03​ – Dlaczego Kościół nie może być biedny?
3:24​ – Czy kościół poradziłby sobie bez pieniędzy?
4:39​ – Co jest misją Kościoła?

16. Dlaczego tak ciężko jest nam skupić się podczas Mszy świętej? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03​ – Dlaczego tak ciężko jest nam skupić się podczas Mszy świętej?
2:05​ – Kto ustalił, jak wygląda obecna Msza święta?
5:21​ – Dlaczego trzeba chodzić co tydzień do kościoła?

17. Dlaczego ksiądz nie może mieć żony? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03​ – Dlaczego ksiądz nie może mieć żony?
1:39​ – Skąd się biorą księża?
4:07​ – Czy każdy ksiądz będzie kiedyś biskupem?

18. Czy małżeństwo jest konieczne do miłości? – Ks. dr Michał Siennicki SAC

0:03​ – Czy małżeństwo jest konieczne do miłości?
0:50​ – Czy istnieje „rozwód kościelny”?
2:27​ – Czy obecność księdza przy ślubie jest konieczna?
3:45​ – Czy można mieć kilka ślubów w życiu?

19. Dlaczego Bóg stworzył świat, w którym występuje zło? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Dlaczego Bóg stworzył świat, w którym występuje zło?
2:16​ – Dlaczego Bóg nie powstrzymuje ludzi od czynienia zła?
4:11​ – Czym jest Opatrzność Boża?

20. Dlaczego tyle osób nie wierzy w Boga? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Skoro Bóg jest miłosierny, dlaczego nie sprawi, aby każdy wierzył?
3:34​ – Jak można należeć do Kościoła, w którym także dzieje się zło?

21. Czy Mojżesz jest autorem Pięcioksięgu? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy Mojżesz jest autorem Pięcioksięgu?
5:25​ – Dlaczego powstał Pięcioksiąg?

22. Kim byli prorocy? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Kim byli prorocy?
8:34​ – Czy prorocy zapowiadali przyjście Pana Jezusa?

23. Czy Jonasz istniał naprawdę? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czy Jonasz istniał naprawdę?
2:17​ – Czego uczy nas ta historia?

24. Czy trzeba zaktualizować Dekalog? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Czy trzeba zaktualizować Dekalog?
5:20​ – Skoro dekalog jest tak doskonały, dlaczego nie jest prawem w każdym państwie?
7:17​ – Jeśli coś nie jest wymienione w dekalogu, to na pewno nie jest grzechem?

25. Dlaczego Bóg nie wybaczy nam wszystkiego od razu? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Skoro Bóg jest miłosierny, dlaczego nie wybaczy nam wszystkiego od razu?
2:24​ – Dlaczego spowiadać może tylko ksiądz?
4:35​ – Czy nie lepiej zostawić sobie spowiedź na starość?

26. Czy niektórzy nie traktują Maryi jako bóstwo? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy niektórzy nie traktują Maryi jako bóstwo?
3:27 – Co oznacza dogmat „O Bożym Macierzyństwie Maryi”?
5:08 – Kiedy ustanowiono ten dogmat?

27. Czy można udowodnić istnienie Boga? – Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Czy można udowodnić istnienie Boga?
3:59 – Skąd możemy wiedzieć, że Bóg wciąż interesuje się światem?

28. Czym jest dusza? – Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Czym jest dusza?
3:00 – Czy można udowodnić istnienie duszy?
5:24 – Jak dbać o duszę?

29. Czy cuda nie sprzeciwiają się nauce? – Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Co to jest cud?
0:32 – Czy cuda nie sprzeciwiają się nauce?
2:25 – Skoro są cuda, dlaczego wszyscy nie stają się wierzący?

30. Czy Anioł Stróż to nie postać z bajek? – Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Czy Anioł Stróż to nie postać z bajek?
0:54 – Czym różni się Anioł od Archanioła?
1:45 – Jak wygląda opieka Aniołów?
3:12 – Czy istnieją złe anioły?

31. Skąd wiadomo, że coś już jest grzechem? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03 – Skąd wiadomo, że coś już jest grzechem?
1:36 – Jak odróżnić grzech śmiertelny od powszedniego?
3:51 – Jak często należy się spowiadać?

32. Skąd wiemy, że nasza religia jest tą właściwą? – S. dr Monika Juszka RMI

0:03 – Skąd wiemy, że nasza religia jest tą właściwą?
1:53 – Co z innymi religiami, dlaczego nie ma tylko jednej prawdziwej?
4:37 – Czy wyznawcy innych religii będą zbawieni?

33. Dlaczego katolik nie może być rasistą? – S. dr Monika Juszka RMI

0:03 – Dlaczego katolik nie może być rasistą?
0:40 – Czym jest rasizm?
1:22 – Z czego bierze się rasizm?

34. Po co nam sakramenty? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Po co nam sakramenty?
2:07 – Co to są sakramentalia?
4:12 – Kto może przyjmować sakramenty?

35. Skoro Bóg nas stworzył, po co jeszcze chrzest? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Skoro Bóg nas stworzył, po co jeszcze chrzest?
1:26 – Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?
3:16 – Dlaczego o chrzcie decydują rodzice dziecka?

36. Czy bierzmowanie nie jest tylko symbolicznym rytuałem? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Czy bierzmowanie nie jest tylko symbolicznym rytuałem?
1:38 – Kto może udzielać sakramentu bierzmowania?
3:53 – Co traci się bez bierzmowania?

37. Dlaczego Eucharystia nie zmienia się w widoczny sposób? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Dlaczego Eucharystia nie zmienia się w widoczny sposób?
2:29 – Kto może sprawować Eucharystię?
4:17 – Czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu?

38. Czy celem sakramentu namaszczenia chorych jest uzdrowienie? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Czy celem sakramentu namaszczenia chorych jest uzdrowienie?
1:24 – Jak wygląda sakrament namaszczenia chorych?
2:57 – Czy namaszczenie chorych jest ostatnim sakramentem?

39. Skoro mamy cztery Ewangelie, która jest prawdziwa? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Skoro mamy cztery Ewangelie, która jest prawdziwa?
2:02 – Dlaczego Kościół nie zredagował jednej Ewangelii?
3:45 – Kiedy Ewangelie zostały spisane?
5:43 – Skąd wzięła się kolejność Ewangelii w Piśmie świętym?

40. Czy kobiety powinny być poddane mężczyznom? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy według nauki Kościoła kobiety i mężczyźni są sobie równi?
3:57 – Dlaczego kobiety nie mogą zostawać duchownymi?

41. Czy każdy będzie zbawiony? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Czy każdy będzie zbawiony?
1:55 – Gdzie jest niebo i czy w ogóle istnieje?
3:47 – Jak Miłosierny Bóg może pozwolić na istnienie piekła?

42. Dlaczego katolicy powinni „kochać” swoich nieprzyjaciół? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czym jest miłość w rozumieniu katolickim?
1:36 – Dlaczego możemy powiedzieć, że miłość jest postawą?
3:29 – Jak można kochać nieprzyjaciół?

43. Czy apokryfy są cytowane w Piśmie świętym? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy apokryfy są cytowane w Piśmie świętym?
2:43 – O czym pisał św. Juda?
4:34 – Kim jest archanioł Michał?

44. Czy chrześcijaństwo jest ECO? – Dr Stanisław Jaromi OFMConv

0:03 – Czy chrześcijaństwo jest ECO?
3:37 – Co oznacza „czynienie sobie ziemi poddaną”?
5:23 – Dlaczego Kościół nie zaleca wegetarianizmu?

45. Czy naukowiec może być wierzący? – Dr Stanisław Jaromi OFMConv

0:03 – Skąd wziął się stereotyp naukowiec = ateista?
4:45 – Dlaczego ateizm naukowy jest fikcją?
7:54 – Czy wiara może prowadzić człowieka do nauki?

46. Dlaczego co roku obchodzimy te same święta? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Co to jest kalendarz liturgiczny?
1:30 – Jak wygląda rok liturgiczny?
3:29 – Dlaczego co roku obchodzimy te same święta?

47. Dlaczego wiara nie jest uczuciem? – S. dr Monika Juszka RMI

0:03 – Dlaczego wiara nie jest uczuciem?
1:18 – Dlaczego tak wiele osób, sądzi, że wiara jest uczuciem?
3:04 – Jeśli wiara nie jest uczuciem, to dlaczego jest tak zmienna u części osób?
4:51 – W jaki sposób można dbać o swoją wiarę?