Ks. Marcin Przywara SAC

Czy każdy jest do czegoś powołany?

0:03​ – Czym jest powołanie?
1:01​ – Czy każdy jest do czegoś powołany?
2:02​ – Jak rozeznać powołanie?

Czy katolik musi być szczęśliwy?

0:03​ – Czy katolik musi być szczęśliwy?
2:59​ – Czy Bóg żąda od nas jakiejś ofiary?
5:13​ – Skąd mamy wiedzieć, co jest wolą Pana Boga?

Dlaczego tak ciężko jest nam skupić się podczas Mszy świętej?

0:03​ – Dlaczego tak ciężko jest nam skupić się podczas Mszy świętej?
2:05​ – Kto ustalił, jak wygląda obecna Msza święta?
5:21​ – Dlaczego trzeba chodzić co tydzień do kościoła?

Dlaczego ksiądz nie może mieć żony?

0:03​ – Dlaczego ksiądz nie może mieć żony?
1:39​ – Skąd się biorą księża?
4:07​ – Czy każdy ksiądz będzie kiedyś biskupem?

Skąd wiadomo, że coś już jest grzechem?

0:03 – Skąd wiadomo, że coś już jest grzechem?
1:36 – Jak odróżnić grzech śmiertelny od powszedniego?
3:51 – Jak często należy się spowiadać?

Dlaczego na kazaniach ciągle mówi się o tym samym?

0:03 – Dlaczego na kazaniach ciągle mówi się o tym samym?
2:25 – Eutanazja nie pomaga w walce z bólem?

Czy możemy w pełni zrozumieć Boga?

0:03 – Czy możemy w pełni zrozumieć Boga?
4:32 – W jakich kategoriach możemy myśleć o Panu Bogu?

Czy w Niebie będzie nudno?

0:03 – Czy w Niebie będzie nudno?
2:40 – Czy głównym celem piekła jest straszenie nas?
6:36 – Może okazać się, że piekło będzie puste?

Dlaczego Jezus umarł na krzyżu?

0:03 – Dlaczego Jezus umarł na krzyżu?
3:14 – Skoro Bóg jest Wszechmogący, czy nie było innego sposobu na Odkupienie?

Jakie są podstawy wiary katolickiej?

0:03 – Co to znaczy, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi?
2:32 – Jakie są źródła naszej wiary?
5:23 – Czym jest Urząd Nauczycielski Kościoła?