Ks. dr Zbigniew Grochowski

Dlaczego Bóg stworzył świat, w którym występuje zło?

0:03​ – Dlaczego Bóg stworzył świat, w którym występuje zło?
2:16​ – Dlaczego Bóg nie powstrzymuje ludzi od czynienia zła?
4:11​ – Czym jest Opatrzność Boża?

Dlaczego tyle osób nie wierzy w Boga?

0:03​ – Skoro Bóg jest miłosierny, dlaczego nie sprawi, aby każdy wierzył?
3:34​ – Jak można należeć do Kościoła, w którym także dzieje się zło?

Czy trzeba zaktualizować Dekalog?

0:03​ – Czy trzeba zaktualizować Dekalog?
5:20​ – Skoro dekalog jest tak doskonały, dlaczego nie jest prawem w każdym państwie?
7:17​ – Jeśli coś nie jest wymienione w dekalogu, to na pewno nie jest grzechem?

Dlaczego Bóg nie wybaczy nam wszystkiego od razu?

0:03​ – Skoro Bóg jest miłosierny, dlaczego nie wybaczy nam wszystkiego od razu?
2:24​ – Dlaczego spowiadać może tylko ksiądz?
4:35​ – Czy nie lepiej zostawić sobie spowiedź na starość?

Czy niektórzy nie traktują Maryi jako bóstwo?

0:03 – Czy niektórzy nie traktują Maryi jako bóstwo?
3:27 – Co oznacza dogmat „O Bożym Macierzyństwie Maryi”?
5:08 – Kiedy ustanowiono ten dogmat?

Po co nam sakramenty?

0:03 – Po co nam sakramenty?
2:07 – Co to są sakramentalia?
4:12 – Kto może przyjmować sakramenty?

Skoro mamy cztery Ewangelie, która jest prawdziwa?

0:03 – Skoro mamy cztery Ewangelie, która jest prawdziwa?
2:02 – Dlaczego Kościół nie zredagował jednej Ewangelii?
3:45 – Kiedy Ewangelie zostały spisane?
5:43 – Skąd wzięła się kolejność Ewangelii w Piśmie świętym?

Czy kobiety powinny być poddane mężczyznom?

0:03 – Czy według nauki Kościoła kobiety i mężczyźni są sobie równi?
3:57 – Dlaczego kobiety nie mogą zostawać duchownymi?

Dlaczego katolicy powinni „kochać” swoich nieprzyjaciół?

0:03 – Czym jest miłość w rozumieniu katolickim?
1:36 – Dlaczego możemy powiedzieć, że miłość jest postawą?
3:29 – Jak można kochać nieprzyjaciół?

Czy apokryfy są cytowane w Piśmie świętym?

0:03 – Czy apokryfy są cytowane w Piśmie świętym?
2:43 – O czym pisał św. Juda?
4:34 – Kim jest archanioł Michał?

Kim był Mateusz, zanim został powołany?

0:03 – Kim był Mateusz, zanim został powołany przez Pana Jezusa?
1:33 – Do kogo skierowana była Ewangelia według św. Mateusza?
3:32 – W jakim języku była spisana Ewangelia według św. Mateusza?

Dlaczego Ewangelia według św. Marka jest najkrótsza?

0:03 – Dlaczego Ewangelia według św. Marka jest najkrótsza?
1:30 – Czym Ewangelia według św. Marka różni się od Ewangelii według św. Mateusza?
3:37 – Kto miał duży wpływ na powstanie Ewangelii według św. Marka?

Czy św. Łukasz był lekarzem?

0:03 – Czy św. Łukasz był lekarzem?
1:58 – Jaki wpływ na Ewangelię według św. Łukasza miał św. Paweł?
3:18 – Komu Autor poświęcił swoje dzieło?

Kto był umiłowanym uczniem Jezusa?

0:03 – Kto był umiłowanym uczniem Jezusa?
2:27 – Dlaczego św. Jan nazywa cuda Jezusa znakami?
4:01 – Czy św. Jan też został męczennikiem?

Jezus przynosi pokój czy rozłam?

0:03 – Pan Jezus przynosi pokój czy rozłam?

Czy Pan Jezus zalecał walkę mieczem?

0:03 – Czy Pan Jezus zalecał walkę mieczem?

Co działo się z Apostołami po śmierci Jezusa?

0:03 – Co działo się z Apostołami po śmierci Pana Jezusa?
1:03 – Czym było Zesłanie Ducha Świętego?
2:44 – Dokąd dotarła Ewangelia niesiona przez Apostołów?

Kim był św. Paweł zanim się nawrócił?

0:03 – Kim był św. Paweł zanim się nawrócił?
2:09 – Gdzie św. Paweł podróżował i nauczał o Panu Jezusie?
4:20 – Dlaczego św. Paweł napisał tyle listów?

Dlaczego autor Listu do Hebrajczyków nie jest jasno określony?

0:03 – Dlaczego autor Listu do Hebrajczyków nie jest jasno określony?
1:33 – Skąd w Liście do Hebrajczyków tyle nawiązań do Starego Testamentu?
2:52 – Kim był Melchizedek?

Czy wiara bez uczynków jest martwa? (św. Jakub)

0:03 – Kim był św. Jakub?
1:29 – Czy wiara bez uczynków jest martwa?
3:22 – Jak według św. Jakuba wygląda prawdziwa mądrość?

Wiara czy uczynki? (św. Paweł)

0:03 – Wiara czy uczynki?

Kto był pierwszym Papieżem?

0:03 – Kto był pierwszym Papieżem?
1:28 – Kim są „Starsi”, do których zwraca się w swoim liście św. Piotr?
3:26 – Czy św. Piotr pisze o końcu świata?

Czy możemy nie mieć żadnego grzechu?

0:03 – Czy możemy w ogóle nie mieć żadnego grzechu?
3:17 – Co jest tematem listów św. Jana?
4:31 – Kogo w liście św. Jana nazywa się „zwodzicielem”?

Czy Apokalipsa św. Jana mówi o końcu świata?

0:03 – Czy Apokalipsa św. Jana mówi o końcu świata?
3:24 – Czy katolik może być letni?
4:51 – Kim jest „Niewiasta obleczona w słońce”?

Dlaczego Bóg pozostaje w ukryciu?

0:03 – Dlaczego Bóg pozostaje w ukryciu?

Czy każda modlitwa będzie spełniona?

0:03 – Czy każda modlitwa będzie spełniona?

Czy każdy może błogosławić? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy każdy może błogosławić?

Czy Stary Testament nie jest aktualny?

0:03 – Czy Stary Testament nie ma już znaczenia, bo Jezus dał nam Nowy?
1:31 – Dlaczego Bóg był bardziej surowy w Starym Testamencie?
3:48 – W Starym Testamencie było wiele przepisów, skąd wiemy które przestały obowiązywać, a które są aktualne?

Czy każde cierpienie ma sens?

0:03 – Czy każde cierpienie ma sens?

Czy „Bóg tak chciał”?

0:03 – Czy „Bóg tak chciał”?
3:50 – Co powoduje taką błędną interpretację?