Ks. dr Michał Siennicki SAC

Czy małżeństwo jest konieczne do miłości?

0:03​ – Czy małżeństwo jest konieczne do miłości?
0:50​ – Czy istnieje „rozwód kościelny”?
2:27​ – Czy obecność księdza przy ślubie jest konieczna?
3:45​ – Czy można mieć kilka ślubów w życiu?