Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, misjologia UKSW

Czy misje są jeszcze potrzebne?

0:03 – Czy misje są jeszcze potrzebne?

Czym zajmuje się misjonarz?

0:03 – Czym zajmuje się misjonarz?

Jak Duch Święty działa na misjach?

0:03 – Jak Duch Święty działa na misjach?

Co oznacza synodalność Kościoła?

0:03 – Co oznacza synodalność Kościoła?

Czy katecheza może być ciekawa?

0:03 – Czy katecheza może być ciekawa?