Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

Czy człowiek wymyślił sobie religię?

0:03 – Czy człowiek wymyślił sobie religię?
4:29 – Co wpłynęło na powstanie zjawiska religii?
6:00 – Czy walka dobra ze złem nie jest dość naiwnym pomysłem na tłumaczenie sensu świata?

Czy wiara ogranicza naukę?

0:03 – Czy wiara ogranicza postęp naukowy?
1:52 – Skoro wiara odpowiada prawdzie, dlaczego tyle osób nie wierzy?
3:00 – Dlaczego nie wspomina się o Bogu w badaniach naukowych?

Skąd wiemy, że Bóg chce nam coś przekazać?

0:03 – Czym jest Objawienie?
2:33 – Co Kościół mówi o Objawieniu?
3:48 – Jaka jest koncepcja Objawienia Soboru Watykańskiego II?

Czy można poznać istnienie Boga obserwując przyrodę?

0:03 – Czym jest objawienie naturalne?
2:14 – Czego możemy dowiedzieć się o Bogu obserwując Jego dzieła?
3:59 – Dlaczego samo objawienie naturalne to za mało?

Skąd wziął się Kościół?

0:03 – Skąd wziął się Kościół?
4:13 – Dlaczego Kościół ma taka strukturę?
6:12 – Dlaczego ludzie sami nie mogą odprawiać Mszy?

Dlaczego nie każdy może mieć objawienie prywatne?

0:03 – Dlaczego nie każdy może mieć objawienie prywatne?
1:04 – Skoro są objawienia prywatne, czy coś nie zostało jeszcze odpowiednio powiedziane?
4:56 – Czy każdy musi wierzyć w objawienia prywatne?
6:48 – Jak może wyglądać objawienie prywatne?

Czy Jezus istniał naprawdę?

0:03 – Czy Jezus istniał naprawdę?
1:04 – Jakie są źródła syryjskie?
2:21 – Jakie są źródła pochodzenia rzymskiego?
4:06 – Jakie znamy źródła żydowskie?

Jak postrzegany jest Pan Jezus poza Kościołem?

0:03 – Jak Pan Jezus postrzegany jest poza Kościołem?
0:37 – Jak Pan Jezus postrzegany jest przez marksistów?
3:29 – Jak do Pana Jezusa odnosi się tradycja żydowska?
6:21 – Jak Pan Jezus postrzegany jest w islamie?

Jak współcześnie bada się życie Jezusa?

0:03 – Jak wyglądają współczesne badania nad życiem Jezusa?
0:29 – Jak badania kształtowały się w epoce Oświecenia?
4:30 – Czym charakteryzował się drugi nurt poszukiwania historycznego Jezusa?
5:26 – Jak wygląda obecny nurt badań nad Jezusem?

Jaka jest relacja między Bogiem Ojcem a Jezusem?

0:03 – Jaka jest relacja między Bogiem Ojcem a Panem Jezusem?

Czy Jezus jest Synem Człowieczym?

0:03 – Czy Jezus jest Synem Człowieczym?

Czym jest Królestwo Boże?

0:03 – Czym jest Królestwo Boże?