FILOZOFIA

Czy można udowodnić istnienie Boga? – Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Czy można udowodnić istnienie Boga?
3:59 – Skąd możemy wiedzieć, że Bóg wciąż interesuje się światem?

Czym jest dusza? – Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień

0:03 – Czym jest dusza?
3:00 – Czy można udowodnić istnienie duszy?
5:24 – Jak dbać o duszę?

Czym jest prawda? – Ks. dr Tomasz Huzarek

0:03 – Czym jest prawda?
0:34 – Czy twierdzenie, że „każdy ma swoją prawdę” jest prawdziwe?
1:13 – Dlaczego współcześnie tak wiele osób twierdzi, że prawdy nie ma?