Dr Stanisław Jaromi OFMConv

Czy chrześcijaństwo jest ECO?

0:03 – Czy chrześcijaństwo jest ECO?
3:37 – Co oznacza „czynienie sobie ziemi poddaną”?
5:23 – Dlaczego Kościół nie zaleca wegetarianizmu?

Czy naukowiec może być wierzący?

0:03 – Skąd wziął się stereotyp naukowiec = ateista?
4:45 – Dlaczego ateizm naukowy jest fikcją?
7:54 – Czy wiara może prowadzić człowieka do nauki?