Człowiek

Czy każdy jest do czegoś powołany? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03​ – Czym jest powołanie?
1:01​ – Czy każdy jest do czegoś powołany?
2:02​ – Jak rozeznać powołanie?

Czym człowiek różni się od zwierząt? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Czym człowiek różni się od zwierząt?
1:10​ – Co oznacza, że Bóg stworzył człowieka „na obraz Boży”?
3:21​ – Dlaczego Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, a nie tylko jedną płeć?

Dlaczego człowiek został wyrzucony z raju? – Dr hab. Barbara Strzałkowska

0:03​ – Dlaczego człowiek został wyrzucony z raju?
7:04​ – Dlaczego Pan Jezus jest nazywany Nowym Adamem?

Czy katolik musi być szczęśliwy? – ks. Marcin Przywara SAC

0:03​ – Czy katolik musi być szczęśliwy?
2:59​ – Czy Bóg żąda od nas jakiejś ofiary?
5:13​ – Skąd mamy wiedzieć, co jest wolą Pana Boga?