ZESPÓŁ KATECHEZY BEZ GRANIC

Dr Aneta Rayzacher-Majewska – kierownik projektu, adiunkt w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej Wydziału Teologicznego UKSW; konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; nauczyciel religii.

Bp dr hab. Wiesław Śmigiel – przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi, Biskup Toruński.

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, członek Komisji Wychowania Katolickiego KEP, koordynator Biura Programowania Katechezy.

Dr Michał Małek – doktor teologii w zakresie katechetyki, absolwent Wydziału Teologicznego UKSW, nauczyciel religii, prowadzi zajęcia zlecone na Wydziale Teologicznym UKSW.

mgr Krzysztof Piekarski – absolwent Wydziału Teologicznego UKSW oraz kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Łódzkiej Szkole Filmowej.

mgr Dominik Fiszka Borzyszkowski – nauczyciel religii, absolwent Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu oraz student grafiki projektowej na Collegium da Vinci w Poznaniu.