Czy Stary Testament nie jest aktualny? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czy Stary Testament nie ma już znaczenia, bo Jezus dał nam Nowy?
1:31 – Dlaczego Bóg był bardziej surowy w Starym Testamencie?
3:48 – W Starym Testamencie było wiele przepisów, skąd wiemy które przestały obowiązywać, a które są aktualne?