Kim był św. Paweł zanim się nawrócił? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Kim był św. Paweł zanim się nawrócił?
2:09 – Gdzie św. Paweł podróżował i nauczał o Panu Jezusie?
4:20 – Dlaczego św. Paweł napisał tyle listów?