Dlaczego autor Listu do Hebrajczyków nie jest jasno określony? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Dlaczego autor Listu do Hebrajczyków nie jest jasno określony?
1:33 – Skąd w Liście do Hebrajczyków tyle nawiązań do Starego Testamentu?
2:52 – Kim był Melchizedek?