Jak współcześnie bada się życie Jezusa? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Jak wyglądają współczesne badania nad życiem Jezusa?
0:29 – Jak badania kształtowały się w epoce Oświecenia?
4:30 – Czym charakteryzował się drugi nurt poszukiwania historycznego Jezusa?
5:26 – Jak wygląda obecny nurt badań nad Jezusem?