Jak postrzegany jest Pan Jezus poza Kościołem? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Jak Pan Jezus postrzegany jest poza Kościołem?
0:37 – Jak Pan Jezus postrzegany jest przez marksistów?
3:29 – Jak do Pana Jezusa odnosi się tradycja żydowska?
6:21 – Jak Pan Jezus postrzegany jest w islamie?