Dlaczego Ewangelia według św. Marka jest najkrótsza? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Dlaczego Ewangelia według św. Marka jest najkrótsza?
1:30 – Czym Ewangelia według św. Marka różni się od Ewangelii według św. Mateusza?
3:37 – Kto miał duży wpływ na powstanie Ewangelii według św. Marka?