Dlaczego katolicy powinni „kochać” swoich nieprzyjaciół? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03 – Czym jest miłość w rozumieniu katolickim?
1:36 – Dlaczego możemy powiedzieć, że miłość jest postawą?
3:29 – Jak można kochać nieprzyjaciół?