Dlaczego Eucharystia nie zmienia się w widoczny sposób? – Ks. dr Marcin Kołodziej

0:03 – Dlaczego Eucharystia nie zmienia się w widoczny sposób?
2:29 – Kto może sprawować Eucharystię?
4:17 – Czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu?