Skąd wiemy, że nasza religia jest tą właściwą? – S. dr Monika Juszka RMI

0:03 – Skąd wiemy, że nasza religia jest tą właściwą?
1:53 – Co z innymi religiami, dlaczego nie ma tylko jednej prawdziwej?
4:37 – Czy wyznawcy innych religii będą zbawieni?