Styl biblijnych głosicieli słowa – Ks. dr Dariusz Bartoszewicz

Referat został wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Katecheta rozważny czy romantyczny?” zorganizowanej 12 maja 2021 roku w formie online przez Katedrę Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej Wydziału Teologicznego UKSW.