Katecheta jako mądry pedagog – S. prof. dr hab. Loyola Opiela

Referat został wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Katecheta rozważny czy romantyczny?” zorganizowanej 12 maja 2021 roku w formie online przez Katedrę Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej Wydziału Teologicznego UKSW.