Katecheta apologetą? Kilka uwag na temat związku lekcji religii z nową apologią – Ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk

Referat został wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Katecheta rozważny czy romantyczny?” zorganizowanej 12 maja 2021 roku w formie online przez Katedrę Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej Wydziału Teologicznego UKSW.