Filmowe ewangelie w katechezie: rozważnie czy romantycznie? – Ks. prof. dr hab. Marek Lis

Referat został wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Katecheta rozważny czy romantyczny?” zorganizowanej 12 maja 2021 roku w formie online przez Katedrę Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej Wydziału Teologicznego UKSW.