Dlaczego Bóg stworzył świat, w którym występuje zło? – Ks. dr Zbigniew Grochowski

0:03​ – Dlaczego Bóg stworzył świat, w którym występuje zło?
2:16​ – Dlaczego Bóg nie powstrzymuje ludzi od czynienia zła?
4:11​ – Czym jest Opatrzność Boża?