Skąd wiemy, że Bóg chce nam coś przekazać? – Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

0:03 – Czym jest Objawienie?
2:33 – Co Kościół mówi o Objawieniu?
3:48 – Jaka jest koncepcja Objawienia Soboru Watykańskiego II?

Pobierz wskazówki metodyczne do prowadzenia lekcji