Wycofanie religii ze szkół w Polsce w 1961 roku – dr Robert Derewenda

Referat został wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej „30 lat religii w szkole” zorganizowanej 18 listopada 2020 roku w formie online przez Katedrę Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej Wydziału Teologicznego UKSW.