Trudności komunikacyjne w katechezie – ks. dr hab. Krzysztof Marcyński

Referat został wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kontrowersje w katechezie” zorganizowanej 15 maja 2019 roku w UKSW przez Katedrę Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej oraz Koło Naukowe Katechetyków UKSW.