Na kogo głosowałby Bóg? O polityce na lekcjach religii – dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka

Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kontrowersje w katechezie”, która odbyła się 15 maja 2019 roku w UKSW w Warszawie, zorganizowana przez Katedrę Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej oraz Koło Naukowe Katechetyków UKSW.