Jak „nie uczyć” o innych religiach w katechezie? – dr Kamilla Frejusz

Referat wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kontrowersje w katechezie”, która odbyła się w UKSW 15 maja 2019 roku. Konferencję zorganizowała Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej oraz Koło Naukowe Katechetyków UKSW.