Czy religia potrzebuje metafizyki? – ks. dr Grzegorz Stolarski

Referat został wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kontrowersje w katechezie” zorganizowanej 15 maja 2019 roku w UKSW przez Katedrę Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej i Koło Naukowe Katechetyków UKSW.