Biblijne problemy w katechezie – ks. dr Wojciech Węgrzyniak

Referat wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kontrowersje w katechezie”, która odbyła się w UKSW 15 maja 2019 roku. Konferencję zorganizowała Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej oraz Koło Naukowe Katechetyków UKSW.